Podpora

Postup obnovenia licencie

Krok 1:

V hornom panely kliknite na záložku Eshop.

Krok 2:

V Eshope vyhľadajte produkt, ktorý práve používate (napr. Kaspersky Internet Security 2011)


Krok 3:

V panely voľba licencie vyberte Obnova. Ďalej zvolte počet licencií k obnove a dĺžku licencie. Následne dôjde k automatickému prepočítaniu ceny. Kliknite na tlačidlo košík, čím pridáte vybratý tovar do košíka


Krok 4:

Vstúpte do Košíka a riaďte sa pokynmi Eshopu.

  Copyright © 2015 Kaspersky lab, DATARECOVERY, s.r.o.
  All rights reserved. Industry-leading Antivirus Software