Antivírusy

Mail Gateway

Kaspersky Mail Gateway je univerzální řešení, které poskytuje kompletní ochranu uživatelům systémů elektronické pošty před počítačovými viry a nevyžádanou poštou (např. spam).

Kaspersky Mail Gateway lze instalovat na samostatný server a nevyžaduje integraci do stávajícího systému elektronické pošty. Toto řešení podstatně zvyšuje úroveň ochrany proti dnešním počítačovým hrozbám tím, že umožňuje slučování antivirových řešení různých dodavatelů do stejné sítě.

Vzhledem k tomu, že je tato aplikace navržena pro samostatný provoz, hodí se velmi přizpůsobivě do jakéhokoli prostředí a lze ji snadno kombinovat s programy od jiných dodavatelů nainstalovanými v ostatních uzlech sítě. Její instalace a nastavení nevyžadují nijak zvlášť široké zkušenosti se systémy Linux.

Program je součástí balíku:

Kaspersky Total Space Security
Kaspersky Security pro Mail Server

 

Ks: 384 € s DPHAntivirová kontrola: Tento program kontroluje přítomnost veškerých typů virů, škodlivých i potenciálně škodlivých programů ve všech prvcích příchozích a odchozích zpráv elektronické pošty včetně příloh, přičemž detekované výskyty případně odstraňuje.

Filtrování nevyžádané pošty: Tato aplikace kontroluje, zda v rámci provozu elektronické pošty není obsažena nevyžádaná pošta, a to na základě formálních příznaků a na základě analýzy obsahu zpráv a jejich příloh pomocí inteligentních technologií včetně speciálních grafických charakteristických znaků určených k odhalení nevyžádané pošty v obrazové podobě.

Upozornění pro uživatele:. Dojde-li k detekci podezřelého nebo infikovaného objektu, obdrží správce, odesílatel a příjemce původní zprávy informační zprávu, jejíž obsah a formát definuje správce systému. Je-li některá zpráva zařazena do kategorie nevyžádané pošty, lze ji blokovat, odeslat do karanténní složky nebo doručit příjemci se speciálním popiskem v poli předmětu zprávy.

Karanténa: Infikované a podezřelé objekty a zprávy označené jako nevyžádaná pošta lze přesunout do karanténní složky, kde je správce může prohlížet či mazat, případně je přeposlat koncovému uživateli.


Podle typu přílohy: Aplikaci lze nastavit tak, aby filtrovala provoz elektronické pošty podle názvu a typu souboru přílohy, čímž se napomáhá k okamžité identifikaci objektů, u kterých je vysoká pravděpodobnost přítomnosti virů.

Podle skupiny uživatelů: Správce může definovat různá pravidla pro zpracování zpráv pro každou skupinu uživatelů systému elektronické pošty nastavením omezení v souladu s bezpečnostními zásadami a potřebami jednotlivých zaměstnanců.


Aplikaci lze nastavit tak, aby zamezovala útokům typu DoS ("odmítnutí služby") a pokusům třetích stran používat server ke spouštění neoprávněného zasílání hromadných elektronických zpráv. V některých případech se toto rovněž podílí na snížení zatížení serveru a na zvýšení rychlosti zpracování provozu elektronické pošty.


Vzdálená správa: Kaspersky Mail Gateway lze spravovat vzdáleně pomocí síťového rozhraní nebo tradičně pomocí konfiguračního souboru.

Nastavení a optimalizace aplikace: V závislosti na objemu provozu elektronické pošty a na přísnosti bezpečnostních zásad v rámci dané společnosti může správce měnit provozní parametry aplikace v rozsahu od maximálního výkonu systému do maximální úrovně ochrany uživatelů. Správce má rovněž možnost nastavit různé časové limity pro odesílání či přijímání zpráv, řídit sled úloh aplikace a omezovat počet objektů, které lze současně kontrolovat v režimu chodu na pozadí práce systému.

Nastavení aktualizací: Aktualizace antivirové databáze lze provádět na základě požadavku nebo automaticky podle předdefinovaného harmonogramu z internetových serverů společnosti Kaspersky Lab nebo z lokálních aktualizačních serverů specifikovaných správcem systému. Lze také aktualizovat některé moduly antivirového softwarového mechanismu a jazykový analyzátor.

Grafické protokoly: Program zahrnuje možnost zobrazovat aktivitu virů za dané období v grafické podobě. Lze rovněž zobrazovat informace ohledně typů virů odhalených během antivirových kontrol. Správci mohou navíc získávat podrobné informace o stavu a chodu programu na základě široké palety protokolů s požadovanou úrovní podrobnosti.


Hardwarové požadavky:

 • Intel Pentium CPU (doporučeno Pentium III nebo Pentium IV)
 • Minimálně 256MB RAM
 • Minimálně 100MB volného místa na pevném disku
 • Minimálně 500MB volného místa v systémové složce /tmp

 

Softwarové požadavky:

Jeden z následujících operačních systémů:

32-bit:

 • Red Hat Enterprise Linux Server 5.
 • Fedora 7.
 • SUSE Linux Enterprise Server 10.
 • OpenSUSE Linux 10.3.
 • Debian GNU/Linux 4 r1.
 • Mandriva 2007.
 • Ubuntu 7.10 Server Edition.
 • FreeBSD 5.5, 6.2.

64-bit:

 • Red Hat Enterprise Linux Server 5.
 • Fedora 7.
 • SUSE Linux Enterprise Server 10.
 • OpenSUSE Linux 10.3.

 

  Copyright © 2015 Kaspersky lab, DATARECOVERY, s.r.o.
  All rights reserved. Industry-leading Antivirus Software